Seria APD

Seria APD

 • Seria pojedynczych lamp 1064nmAPD

  Seria pojedynczych lamp 1064nmAPD

  Urządzenie jest krzemową fotodiodą lawinową, odpowiedź widmowa waha się od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni, szczytowa długość fali odpowiedzi wynosi 980nm, a odpowiedź przy 1064nm może osiągnąć 36A/W.

 • Seria modułów 1064nmAPD

  Seria modułów 1064nmAPD

  Urządzenie jest ulepszonym krzemowym modułem fotodiody lawinowej 1064nm z wbudowanym obwodem przedwzmacniacza, który może wzmacniać słabe sygnały prądowe i przekształcać je w wyjścia sygnału napięciowego, realizując proces konwersji „wzmocnienia sygnału optyczno-elektrycznego”.

 • Seria modułów InGaAS-APD

  Seria modułów InGaAS-APD

  Urządzenie to moduł fotodiody lawinowej InGaAs z wbudowanym układem przedwzmacniacza, który może konwertować słabe.Po wzmocnieniu sygnału prądowego jest on konwertowany na sygnał wyjściowy napięciowy w celu realizacji procesu konwersji „wzmocnienia sygnału optyczno-elektrycznego”.

 • Czterokwadrantowa seria pojedynczych lamp APD

  Czterokwadrantowa seria pojedynczych lamp APD

  Urządzenie to krzemowa fotodioda lawinowa z czterema identycznymi jednostkami, zakres odpowiedzi widmowej od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni, długość fali odpowiedzi szczytowej wynosi 980 nm, a odpowiedź przy 1064 nm może osiągnąć 40 A/W.

 • Czterokwadrantowa seria modułów APD

  Czterokwadrantowa seria modułów APD

  Urządzenie to krzemowy moduł fotodiody lawinowej z czterema identycznymi jednostkami, z wbudowanym układem przedwzmacniacza, który może wzmacniać słaby sygnał prądowy i przekształcać go w sygnał wyjściowy napięciowy, realizując proces konwersji „wzmocnienia sygnału optyczno-elektrycznego”.